Yale University

 

Calendar

A-Z Index

Programa d'Estudis sobre el Genocidi,
Yale University


Obres de Ben Kiernan publicats en català:

"Sobre la noció de genocidi," El Contemporani (Barcelona), no. 20 (gener-abril 2000).

"Els genocidis abans de l'Holocaust: Entrevista a Ben Kiernan," El Contemporani, no. 23 (gener-juny 2001), 30-35.

"Lliurar els khmers rojos a la justicia," El Contemporani, no. 24 (juliol-desembre 2001), 70-78.

"«Danys col·laterals» significa persones de carn i ossos," El Contemporani (Barcelona), no. 27 (2003).

 

 

 
Top of page.