The Seventh Annual Frederick Douglass Book Prize Dinner, honoring Laurent Dubois for A Colony of Citizens
Jim Basker, Robert Stepto, David Blight, Laurent Dubois, John David Smith, Deborah Gray White, and Dick Gilder

______________________________________
I N D E X   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   C L O S E